Individualizacija U Radu Sa Decom Sa Smetnjama U Napredovanju U Redovnoj Školi Od Nenad Glumbić, Ljiljana Vdović

recenzija pdf
"Individualizacija u radu sa decom sa smetnjama u napredovanju u redovnoj školi" je izuzetno važna knjiga napisana od strane autora Nenada Glumbića i Ljiljane Vdović. Ova knjiga pruža dragoceni resurs i smernice za rad sa decom sa različitim smetnjama u napredovanju unutar inkluzivnog obrazovnog sistema.
Individualizacija U Radu Sa Decom Sa Smetnjama U Napredovanju U Redovnoj Školi Od Nenad Glumbić, Ljiljana Vdović

Autori se fokusiraju na koncept individualizacije, pristup koji prepoznaje različite potrebe i sposobnosti svakog deteta i pruža prilagođeno obrazovanje. Knjiga pruža stručne savete, metode i strategije koje mogu pomoći nastavnicima, pedagozima i stručnjacima da pruže podršku i adekvatno obrazovanje deci sa smetnjama u napredovanju.“Individualizacija u radu sa decom sa smetnjama u napredovanju u redovnoj školi” se bavi različitim aspektima inkluzivnog obrazovanja, uključujući prilagođavanje nastavnog plana i programa, diferencijaciju nastave, upotrebu različitih strategija učenja i evaluaciju napretka učenika. Autori takođe razmatraju važnost saradnje između učitelja, roditelja, stručnjaka i drugih relevantnih aktera kako bi se osigurala uspešna inkluzija dece sa smetnjama u napredovanju.Ova knjiga je zasnovana na stručnom znanju i iskustvu autora, koji su se posvetili obrazovanju dece sa smetnjama u napredovanju. Njihov pristup je praktičan, sa mnogo primera iz stvarnog obrazovnog okruženja, čime čitaocima pružaju konkretne smernice i primenjive strategije.“Individualizacija u radu sa decom sa smetnjama u napredovanju u redovnoj školi” je vredan izvor informacija za sve koji se bave inkluzivnim obrazovanjem, pružajući im alate i resurse za prilagođavanje obrazovnog procesa kako bi se odgovorilo na potrebe svakog deteta. Ova knjiga je od velikog značaja za razvijanje inkluzivnog okruženja koje podržava uspeh i napredak svih učenika.

Poštarina (Besplatna isporuka, porudžbina preko 3000din): Srbija 180din Crna Gora, Bosna i Hercegovina (8,5 EUR), inostranstvo DHL (7,5 EUR) | Realizacija kupovine podržana od strane partner kompanije Korisna Knjiga d.o.o


Koje je tvoje mišljenje o knjizi ili autoru? Podeli iskustvo sa ostalim čitaocima!

Ostavi ocenu i pomozi drugima*