Filozofska Fikcija

Filozofska fikcija je žanr književnosti koji istražuje duboka filozofska pitanja i koncepte kroz narativne elemente. Ova vrsta književnosti spaja umetničke priče sa razmišljanjima o životu, smislu, ljudskoj prirodi i društvu. U filozofskoj fikciji, često se koriste fikcionalni svetovi, likovi i situacije kako bi se postavila pitanja koja zahtevaju dublje razmatranje.

Autori filozofske fikcije često koriste priču kao sredstvo za istraživanje apstraktnih pojmova kao što su slobodna volja, moral, egzistencija, istina i druge teme koje se tiču ljudske egzistencije. Ovaj žanr često postavlja teška i složena pitanja, otvarajući prostor za čitaoca da razmišlja, preispituje i dublje razume svet oko sebe.