Gotska Fikcija

Gotska fikcija je žanr književnosti koji se odlikuje mračnom atmosferom, tajanstvenošću, nadrealnim elementima i često uključuje elemente nadnaravnog ili natprirodnog. Ovaj žanr često istražuje dublje teme kao što su strah, krivica, tajne i okultno. Karakteristično za gotsku fikciju su mračne i sablasne lokacije, uznemirujuće atmosfere i likovi koji se bore sa svojim unutrašnjim demonima.

U gotskoj fikciji, često se koriste opisi mračnih zamkova, tajanstvenih kuća, maglovitih grobalja i drugih okruženja koja stvaraju osećaj nelagodnosti i napetosti. Ovaj žanr često istražuje psihološke dubine likova, prikazujući njihove unutrašnje konflikte i strahove.