Aforizmi

Aforizmi su književni žanr koji se odlikuje kratkim, konciznim izrekama ili rečenicama koje izražavaju duboko i često ironično ili duhovito razmišljanje o različitim aspektima života, društva i ljudske prirode. Ovi izrazi obično su formulisani tako da budu sažeti i sugestivni, često koristeći igru rečima ili paradokse kako bi izrazili kompleksne ideje ili istine. Aforizmi su karakteristični po tome što se trude da komuniciraju suštinu ili mudrost u malom broju reči, često koristeći prepoznatljive obrasce govora ili stilizaciju. Oni mogu biti humoristički, satirični, filozofski ili kritički, a često su usmereni na istraživanje paradoksa ljudskog ponašanja i društva. Ovaj žanr često se koristi za izražavanje dubokih misli i promišljanja o životu, društvu i ljudskoj prirodi na način koji je koncizan i lako pamtljiv.

5 knjiga u ovom žanru