Alegorija

Alegorija je književni žanr ili stil u kom se apstraktne ideje, moralne vrednosti ili duhovne poruke izražavaju putem konkretnih simbola, likova, događaja ili situacija. U alegoriji, svaki element priče ima dublje značenje koje ide izvan samog narativa i predstavlja apstraktne ili duhovne koncepte. Ovaj žanr se često koristi kako bi se prenela složena filozofska, moralna ili religijska učenja na način koji je pristupačan i lako razumljiv čitaocima.

13 knjiga u ovom žanru