Atletika

Atletika je književni žanr koji se bavi temama vezanim za atletiku kao sport. Ovaj žanr obuhvata različite književne forme, uključujući romane, priče, pesme, eseje i druge vrste književnih dela, čiji je fokus na svetu atletike, atletičarima, takmičenjima i pričama koje se dešavaju unutar ovog sporta. U literaturi posvećenoj atletici, autori mogu istraživati različite aspekte ovog sporta. To može uključivati priče o životima i karijerama atletičara, njihovim treninzima, pripremama za takmičenja, ali i emotivne i psihološke aspekte sportskog nadmetanja. Takođe, literatura o atletici može se baviti i istorijom ovog sporta, tehnikama treninga, sportskom etikom i vrednostima koje atletika promoviše. Atletika kao književni žanr može imati različite tonove i stilove, zavisno o autoru i njihovom pristupu temi. Može se raditi o inspirativnim pričama o atletičarima koji prevazilaze svoje granice, pričama o sportskim rivalitetima, ili dubokim analizama kako atletika utiče na individue i društvo.

2 knjiga u ovom žanru