Bajka

Bajka je književni žanr koji se karakteriše fantastičnim elementima, obično sadrži čarobne ili nadnaravne događaje i često ima moralnu ili poučnu poruku. Klasične bajke često se pripovedaju u formi kratkih priča i često su namenjene deci, mada postoje i bajke namenjene odraslima. Bajke često uključuju čarobne ili nadnaravne elemente kao što su vile, vilenjaci, zmajevi, čarobni predmeti ili moći. Bajke obično sadrže junake koji se suočavaju sa izazovima ili problemima, kao i antijunake ili negativne likove protiv kojih se bore. Bajke su obično kratke i kompaktne priče koje se brzo čitaju. Ovo ih čini popularnim izborom za decu, ali i za odrasle koji žele brzu dozu fantazije.

2 knjiga u ovom žanru