Biografska literatura

Biografska literatura je književni žanr koji se bavi istraživanjem i prikazivanjem života i dela stvarnih osoba. Ovaj žanr se fokusira na biografske priče pojedinaca, otkrivajući njihove životne priče, postignuća, i doprinose društvu.

69 knjiga u ovom žanru