― Chuck Palahniuk, Diary

“Jako je teško zaboraviti bol, ali je još teže sećati se lepog. Sreća nema vidljive ožiljke za pokazati. Toliko malo učimo kada nam je dobro.”