― Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free

“Želim biti u vezi gde kada mi ceremonijalno kažeš da me voliš, već je urađeno na delu”