― Toni Morrison

“Ako zamišljate knjigu koju bi želeli čitati, a takva ne postoji. Onda je vi morate napisati.”