― Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!

“Kada koračaš budi siguran da koračaš sigurno i pažljivo. Zapamti, život je veliko balansiranje. Da li ćeš uspeti? Da, zapravo hoćeš (99 procenata sam siguran). Dete, ti možeš pomerati brda i gore!”