― Herbert Bayard Swope

“Ne mogu vam dati recept za uspeh, ali vam mogu dati recept za neuspeh. Pokušajte da udovoljite svakome.”