– Jovan Dučić

Ko misli da je srećan, on je zaista srećan.