Naučna Fantastika

Naučna fantastika je žanr književnosti koji se bavi imaginarnim svetovima, tehnološkim inovacijama i naučnim konceptima. Ovaj žanr često istražuje kako bi se budućnost mogla izgledati, koristeći naučna saznanja kao osnovu za stvaranje priča koje često kombinuju elemente nauke i fantastike.

U naučnoj fantastici, autori često uvode nove tehnologije, svemirska putovanja, vanzemaljske civilizacije i druge naučne ideje kako bi kreirali priče koje često postavljaju pitanja o etičkim dilemama, ljudskoj prirodi i budućem razvoju društva. Ovaj žanr može da se kreće od visoko tehnoloških svetova do alternativnih istorijskih scenarija.