Fantastika

Fantastika je žanr literature koja se fokusira na magiju i nadprirodne elemente kojima svedočimo u svakodnevnom životu. Fantastika je svaka knjiga koja sadrži nerealna dešavanja, magiju, često prostore i predmete koji se nemogu videti u realnom svetu.


465 knjiga u ovom žanru