Afrofuturizam

Afrofuturizam je žanr spekulativne književnosti i kulturni pokret koji istražuje teme afričkog i afro-dijasporičkog iskustva u kontekstu naučne fantastike, fantazije i futurističkih narativa. On kombinuje elemente naučne fantastike, fantazije i spekulativne književnosti sa istraživanjem afričke i afro-dijasporičke kulture, istorije i identiteta.

1 knjiga u ovom žanru