Analitička literatura

Analitička literatura, takođe poznata kao analitička publicistika, predstavlja žanr pisanja koji se fokusira na dubinsku analizu, ispitivanje i kritičku procenu različitih tema, pitanja ili predmeta. Ovaj žanr karakteriše naglasak na temeljnom istraživanju, prezentaciji dokaza i istraživanju složenih ideja i koncepata. Analitička literatura nije ograničena na određenu temu i može obuhvatiti širok spektar oblasti, uključujući politiku, nauku, istoriju, kulturu, filozofiju, ekonomiju i druge.

1 knjiga u ovom žanru