Animacija

Animacija je umetnički izražajni žanr koji se odlikuje stvaranjem pokreta i iluzijom kretanja pomoću niza slika, sličica ili digitalnih elemenata. Ovaj žanr može biti izrađen ručno, putem računarskog generisanja grafike, stop-motion tehnikom ili drugim tehnikama koje omogućavaju stvaranje iluzije pokreta. Animacija se često koristi u različitim medijima kao što su film, televizija, video igre, reklame i internet sadržaji. Animacija može obuhvatiti različite stilove i tehnike, uključujući 2D animaciju, 3D animaciju, CGI (računarski generisanu animaciju), stop-motion animaciju, crtanu animaciju, rotoskopiju i druge. Ovaj žanr omogućava umetnicima da stvore fantastične svetove, likove i priče koje se često koriste za zabavu, obrazovanje ili prenošenje složenih ideja. Animacija se takođe može koristiti u različite svrhe, uključujući komediju, dramske priče, akciju, avanturu, naučnu fantastiku, fantastiku, obrazovne svrhe i mnoge druge. Osim toga, animacija često koristi vizualne i kreativne elemente kako bi privukla publiku i izrazila različite emocionalne i umetničke ideje.

5 knjiga u ovom žanru