Antička literatura

Antička literatura obuhvata dela koja potiču iz perioda klasične antike, koja je karakteristična za drevne civilizacije Grčke i Rima. Ovaj žanr se odlikuje širokim spektrom književnih formi, uključujući epiku, liriku, tragediju, komediju, istoriografiju, filozofsku raspravu, retoriku i druge oblike pisanja. Antička literatura je temelj zapadne književne tradicije i ima ogroman uticaj na razvoj književnosti, umetnosti, filozofije, političke teorije i prava. Dela antičke literature često se bave univerzalnim temama kao što su ljubav, moć, sudbina, herojstvo, moralnost, i smisao života. Ona su izvor mnogih modernih ideja i koncepta i nastavljaju da budu predmet proučavanja i divljenja zbog svoje umetničke lepote, dubine misli i retoričke veštine.

4 knjiga u ovom žanru