Antička tragedija

Antička tragedija je književni žanr koji potiče iz antičke Grčke i ima ključnu ulogu u razvoju zapadne dramske tradicije. Glavni likovi su često plemeniti i visokog društvenog statusa, ali imaju tragične mane (hamartia) koje dovode do njihovog pada. Ove mane mogu biti prekomerna oholost (hubris), greška u prosudbi ili sudbinska greška. Antičke tragedije istražuju teme sudbine i neizbežnosti. Likovi se često suočavaju sa sudbinskim izazovima i konfliktima koji su izvan njihove kontrole, što dovodi do tragičnih ishoda. Antičke tragedije često istražuju teme kao što su moć, pravda, ljudska slabost, božanska intervencija i kompleksnost ljudske prirode.

5 knjiga u ovom žanru