Apologija

Apologija je žanr književnosti i filozofije koji se bavi iznošenjem argumenta ili odbrane za određenu tezu, stav ili verovanje. Ovaj žanr ima za cilj pružiti argumente i razloge za podršku određenom stanovištu ili uverenju, obično u kontekstu religijskih, filozofskih ili etičkih pitanja. Reč “apologija” potiče od grčke reči “apologia,” što znači “odbrana.” U apologiji, autor često koristi argumente, logičku analizu i retoričke veštine kako bi argumentovano podržao svoje uverenje ili stav. Apologija može biti napisana u formi eseja, knjige, govora ili drugih vrsta teksta. Ovaj žanr je često povezan sa religijskom apologetikom, gde se brane i obrazlažu verovanja ili doktrine određene religije.

1 knjiga u ovom žanru