Arhitektura

Žanr arhitekture obuhvata širok spektar knjiga, članaka i publikacija koje se bave proučavanjem, analizom i razumevanjem arhitektonskih aspekata građevinskih objekata i urbanog prostora. Knjige koje istražuju razvoj arhitekture kroz vreme, obuhvatajući različite stilove, periodizacije i uticaje koji su oblikovali arhitektonsku evoluciju. Ovaj žanr omogućava čitaocima da dublje razumeju svet arhitekture, kako sa tehničkog, tako i sa umetničkog i istorijskog aspekta.

3 knjiga u ovom žanru