Biblijska fikcija

Biblijska fikcija, poznata i kao hrišćanska ili religiozna fikcija, predstavlja žanr književnosti koji se temelji na Bibliji, hrišćanskim učenjima i religioznoj tradiciji. Ovaj žanr često kombinuje elemente vere, duhovnosti i moralnih učenja sa fikcionalnim narativima i likovima kako bi istražio dublje duhovne i etičke teme.

5 knjiga u ovom žanru