Budistička psihologija

Budistička psihologija je žanr koji spaja tradicionalne budističke učenja i prakse sa savremenim psihološkim teorijama i metodama. Ovaj pristup se fokusira na razumevanje ljudskog uma i ponašanja kroz objektiv budističke filozofije i meditativnih praksi. Budistička psihologija istražuje kako principi budizma, kao što su četiri plemenite istine i osmostruki put, mogu biti primenjeni za poboljšanje mentalnog zdravlja i blagostanja. Budistička psihologija se često koristi u terapijskim i savetodavnim kontekstima, kao i u ličnom razvoju, nudeći duboke uvide u prirodu uma i emocija, te pružajući alate za suočavanje sa životnim izazovima i unapređenje mentalnog zdravlja.

3 knjiga u ovom žanru