Svi Autori: Švedski Pisci

Emanuel Svedenborg

Emanuel Svedenborg bio je Švedski filozof i veoma poštovan pronalazač svoga vremena. Mnogi ljudi koji su ga znali bi ga okarakterisali i kao mistika.