Kategorija: Ekonomija & Biznis

Biznis knjige iz prve ruke pomažu u premošćavanju problema i prepreka na koje nailazimo u svetu poslovanja. Biznis knjige nas uče trikovima daju nove ideje. Donose nam nove sveže ideje i mnogo potrebnu motivaciju.

Alen Majer – Kako Prodavati

Uspješni prodavači imaju 5 zajedničkih stvari: Misle onako kako kupci razmišljaju. Proaktivni su i uvijek korak ispred kupca i konkurencije, atime kontroliraju proces kupnje/prodaje. Imaju urođenu radoznalost u sebi. Pitaju. Vrhunski prodavači nemaju odline odgovore već imaju odlična pitanja. Kvalificiraju kupce iz perspektive kupca i kvalificiranje rade rano u procesu prodaje, te kvalificiraju …

Donald Trump – Umeće Pregovaranja

Čovek koji caruje nekretninama. Rano se budi, kasno leže u krevet. Radi i do 18 sati na dan. Nikada ne uzima pauzu za ručak. U samo jednom danu obavi oko stotinu telefonskih poziva i najmanje desert sastanaka koji traju od deset do dvadeset minuta. Kancelarija mu je druga …