Antropologija

Antropologija je multidisciplinarna naučna oblast koja proučava čoveka, ljudske zajednice i ljudsku kulturu. Opšti cilj antropologije je bolje razumevanje čoveka u svim njegovim aspektima – biološkim, socijalnim, kulturnim i lingvističkim. Antropolozi koriste različite metode istraživanja, uključujući terenski rad, arheološka iskopavanja, analizu podataka i komparativno proučavanje, kako bi stekli uvid u raznolikost ljudskih iskustava i evoluciju ljudske vrste. Antropologija je važna i relevantna disciplina u današnjem globalizovanom svetu jer pomaže u razumevanju različitih kultura, socijalnih sistema i međuljudskih odnosa.

11 knjiga u ovom žanru