fikcija

Fikcija je širok žanr književnosti koji obuhvata imaginativne i izmišljene priče, likove i događaje. Ovaj žanr stvara svetove i situacije koje nisu nužno zasnovane na stvarnim činjenicama, već se oslanjaju na maštu autora. Fikcija može da se bavi različitim temama, od avanture i drame do ljubavi, misterije, naučne fantastike, istorijskih epova i mnogih drugih.

U fikciji, pisac ima slobodu da stvori sopstveni univerzum, likove i zaplet, koristeći svoju kreativnost kako bi čitaocima pružio novu perspektivu, izazvao emocije i podstakao razmišljanje. Ovaj žanr omogućava da se istraže različiti aspekti ljudskog iskustva, kao i da se igra sa idejama i konceptima koji nisu nužno vezani za stvarnost.