Biografski roman

Biografski roman je književni žanr koji se fokusira na priču o stvarnim ljudima i njihovim životima. Ovaj žanr kombinuje elemente biografije (stvarnih činjenica o životu osobe) sa elementima romana (narrativna pripovest, likovi, dijalog, dramatizacija). Biografski roman ima za cilj da dublje istraži i predstavi život i ličnost stvarne osobe kroz fikcionalni pripovedački pristup, koristeći umetničke elemente kako bi priču učinio privlačnijom čitaocima. Ovaj žanr često daje dublji uvid u različite aspekte ličnosti i doživljaja stvarne osobe, bilo da je reč o poznatom istorijskom ličnosti, umetniku, političaru ili običnom čoveku. Biografski roman često kombinuje istraživanje stvarnih činjenica s interpretacijom i kreativnim pristupom kako bi stvorio živopisnu i emotivnu priču o životu protagoniste.

12 knjiga u ovom žanru