Motivaciona literatura

Motivaciona literatura je žanr književnosti koji se fokusira na pružanje inspiracije, motivacije i saveta za postizanje ličnog uspeha i ostvarivanje ciljeva. Ovaj žanr često kombinuje elemente samopomoći, psihologije, filozofije i životnih lekcija kako bi čitaocima pomogao da razviju pozitivno razmišljanje i unaprede svoj život.

130 knjiga u ovom žanru