Priče

Priča je književni žanr koji se fokusira na pripovedanje izmišljenih ili stvarnih događaja, likova i situacija. Ovaj žanr može varirati u dužini, stilu i tematici, pružajući autorima širok spektar mogućnosti za izražavanje. Priče često uključuju zaplet, sukobe, razvoj likova i kulminaciju, pružajući čitaocima emocionalno iskustvo i mogućnost da se identifikuju sa likovima ili situacijama. Mogu biti realistične, fantastične, avanturističke ili naučno-fantastične, ovisno o autorovoj kreativnosti i interesovanjima. Priče se mogu objavljivati samostalno ili kao deo zbirki priča, a često se koriste i kao osnova za druge forme književnosti poput romana ili scenarija. Kroz priče, pisci mogu istražiti različite teme, ideje i dileme, pružajući čitaocima uvid u ljudsku prirodu i iskustvo života na jedinstven i zanimljiv način.


176 knjiga u ovom žanru