Američka književnost

Američka književnost je širok i raznolik žanr književnosti koji obuhvata književna dela koja potiču iz Sjedinjenih Američkih Država ili su napisana od strane američkih autora. Ovaj žanr ima bogatu tradiciju i obuhvata različite stilove, periode i tematske fokuse usmerene na američku kulturu, istoriju i društvo. Američka književnost ima svoju jedinstvenu istoriju i doprinosi bogatoj svetskoj književnoj tradiciji. Ona nastavlja da evoluira i odražava promene i izazove u američkom društvu.

16 knjiga u ovom žanru