Svi Autori: Nemački Pisci

Karolin Bernard – Tanja Šli

Tanja Šli rođena 12. januara 1961. u Hamburgu je nemačka književnica i urednica koja je objavila brojne romane.

Fridrih Niče

Nemački filozof Fridrih Niče poznat je po svojim spisima o dobru i zlu, kraju religije u modernom društvu i konceptu nadčoveka.

Tomas Man

Tomas Man je rođen 6. juna 1875. godine u veoma poštovanoj trgovačkoj porodici u srednjovekovnom gradu Libeku na Severnom moru.