PDF – Rusko – Srpski Rečnik

recenzija pdf

Naučite Ruski veoma brzo. Veoma koristan i opširan Rusko- Srpski rečnik.
rusko srpski recnik priručnik

Iz Knjige:

ИЗГОВОР САМОГЛАСНИКА

§ 2.У руском језику има 6 самогласника, али се за њих употребљава 10 слова. Ови самогласници се деле на
тврде: а, э, о, у, и
меке: я, е, ё, ю, и
§ 3. Руски самогласници су увек кратки, осим у отвореним слоговима, где се изговарају полудуго, али не на крају речи.
§ 4.Самогласник а изговара се као српско а под акцентом. У слогу непосредно пред акцентом изговара се као редуковано а. После ч и
щ неакцентовано а изговара се као кратко затворено е: часы – ч
е
сы После ж и ш изговара се као редуковано и: жара – жы
ра
§ 5. Самогласник ё пише се место акцентованог е и изговара се:
а) као јо на почетку речи, после самогласника и после ъ и ь, и то само испред тврдог сугласника и на крају речи: ёлка – јолка
б) као о, али само испред тврдог сугласника: пёс – п'ос. Тако се изговара и после ч и щ, који су увек меки, и после ж и ш, који су увек
тврди: чёрт- чорт
§ 6. Самогласник э изговара се нешто отвореније него српско е.
§ 7.Самогласник о изговара се као о само под акцентом, а непосредно пред акцентом као а: молоко -м
а
л
а
ко На свима другим местима
изговара се као и самогласник а.
§ 8. Самогласник е под акцентом изговара се: а) на почетку речи, после самогласника и после ъ као дифтонг је: твоей – тва
јеј б) испред
меких сугласника као глас између е и и: день – д’
е
н’
§ 9. Самогласник и после сугласника звучи као српско и. После самогласника изговара се као редуковано. После ж, ш, ц изговара се као ы.
§ 10. Самогласник у изговара се као и српско у.
§ 11. Самогласник ы се изговара као тврдо и (средњи део језика приближи средњем непцу, а усне се држе развучене).
§ 12. Самогласник ю на почетку речи и после самогласника изговара се као ју: юг –југ. После сугласника изговара се као у, а сугласник се
умекшава.
§ 13. Самогласник я, кад је акцентован, изговара се на почетку речи, после самогласника и ь и ъ као ја: яма- јама. После сугласника
изговара се као а, а сугласник се умекшава: зять- з'ат’.
§ 14. Аналог српских једносложних гласовних групе ра, ла у руском језику оро, оло: град – город, брада – борода, крава – корова, глас –
голос. Аналог српских једносложних гласовних групе ре, ле у руском језику ере, оло: брег – берег, бреза – берёза, млеко – молоко.
§ 15 Уместо српског сонорног р руски језик користи једнословне гласовне групе ор, ер, ро или ре: крв – кровь, срце – сердце, први –
первый, смрт – смерть, крст – крест.

Poštarina (Besplatna isporuka, porudžbina preko 3000din): Srbija 180din Crna Gora, Bosna i Hercegovina (8,5 EUR), inostranstvo DHL (7,5 EUR) | Realizacija kupovine podržana od strane partner kompanije Korisna Knjiga d.o.o


Oznake:

Koje je tvoje mišljenje o knjizi ili autoru? Podeli iskustvo sa ostalim čitaocima!

Ostavi ocenu i pomozi drugima*